YAĞMURLAMA SULAMA BORULARI

YAĞMURLAMA SULAMA BORULARI

Bağlantı şekline göre iki tür yağmurlama sistemi üretilmektedir. Bu borular Yüksek Yoğunluklu özel polietilenden 5 ve 6 metrelik boylarda yapılır. Düşük basınçlarda dahi bağlantı noktalarından su sızdırmayacak şekilde tasarlanan Polietilen Sulama Boruları her türlü arazi koşullarında ve yüksek basınç altında yıllar boyu güvenle kullanılabilecek niteliktedir.

YAĞMURLAMA SULAMA SİSTEMİ NEDİR?

Suyu toprak yüzeyine belirli bir basınç altında ince damlacıklar biçiminde yağmur şeklinde püskürten meme veya başlıkların yer aldığı borulardan oluşan sisteme YAĞMURLAMA SULAMA SİSTEMİ diyoruz.
Günümüzün modern ve etkili sulama metodlarından biri olan bu sistemde, “sprinkler” adı verilen bir tabanca ile su havaya doğru püskürtülerek yağmur yağmasına yakın bir sulama etkinliği elde edilir. Diğer yöntemlerde ise su direkt olarak toprağa yüzeyden veya toprak altından verilir.
Yağmurlama sistemi genellikle birden fazla sprinklerden meydana gelir. Birden fazla sprinkler kullanıldığında her bir sprinkler boru hattında önceden belirlenen aralıklarda yerleştirilerek üniform bir sulama elde edilir.
Sprinklerler, Abot adı verilen ve boru hattı üzerine yerleştirilen bir ara parçaya bağlı uzatma borusuna monte edilerek çalıştırılırlar. Uzatma borusu ile sprinkler arasına bağlanan Küresel Vana sayesinde arzu edildiği anda ilgili sprinkler devre dışı bırakılabilir.

YAĞMURLAMA SULAMA SİSTEMLERİ GENEL OLARAK ÜÇ KISIMDA İNCELENEBİLİR

KELEPÇELİ YAĞMURLAMA SULAMA BORULARI

Kelepçeli yağmurlama sistemleri, Türk Patent Enstitüsü’nce de onaylanmış olup Ø75 mm, Ø90 mm, Ø110 mm,Ø125 mm, Ø140 mm ve Ø160 mm çaplarında üretilmektedir.

Tüm ek parçaları mevcuttur.

MANDALLI YAĞMURLAMA SULAMA BORULARI

en son geliştirilen sistem olup şu anda Ø50 mm ve Ø200 mm arasındaki çaplarda üretilmektedir. Sökülüp takılması kolay olan bu sistem, gerek sağlamlığı ile gerekse kullanışlı ve estetik olması açısından daha şimdiden kendini kanıtlamıştır.

Tüm ek parçaları mevcuttur.

YAĞMURLAMA SULAMA SİSTEMİNİN FAYDALARI

  • Sistemde su kaybı söz konusu olmadığından sulama suyunun az olduğu (3.5 lt/sn) yerlerde dahi sudan azami ölçüde yararlanılır.
  • Meyilli, topografyası bozuk (ondüleli) yerlerde erozyona neden olmadan sulama yapılabilir.
  • Su; toprağa, yağmurda olduğu gibi ince zerreler halinde verildiğinden, mahsul veriminde diğer sulama metotlarına nazaran %20-50 arasında artış sağlar ve kaliteyi yükseltir.
  • Tohum çimlenme zamanında toprağın kaymak bağlaması nedeniyle bitkinin toprağın üzerine çıkamama durumunu ortadan kaldırır. İşletme masrafından ve işçilikten tasarruf sağlanır.
  • Toprak derinliği az (sığ) ve geçirgen topraklarda en ideal sulama sistemidir.
  • Özellikle denize yakın yerlerde rüzgarla taşınan tuzlu suların bitkilere bıraktığı tuz zerreleri, tozlar ve zararlı haşereler yağmurlama ile yıkanabilir.
  • Yağmurlama sulama ile kontrollü su verme imkanı olduğundan; taban suyu yüksek, drenaj sorunu olan yerlerde en uygun sulama metodu olmaktadır.
  • Tarla hendeklerine gerek kalmadığından, ekim alanı artmakta ve tarımsal işlemler kolay yürütülebilmektedir.
  • Eriyebilir suni gübreler sulama suyu ile birlikte isçiliğe gerek kalmadan bitkilere verilebilir.
  • Sebze, narenciye, bağ ve diğer meyvelikler dondan ve sıcaktan korunabilmektedir.