Açıklama

RAINBIRD SOLARPANEL

Rain Bird´ün yeni, kolay monte edilen 6 değişik sensör donanımlı hava istasyonları şu tam ölçümlü hava şartları verilerini ortaya koyar: Hava sıcaklığı, rüzgarın hızı, güneş ışınlarının yoğunluğu, rüzgarın yönü, havadaki nem, yağmur oranı.
Bu hava istasyonları SiteControl merkezi kontrol sistemi ile mükemmel bir uyum gösterirler.

GENEL ÖZELLİKLER

 Otomatik indirme/ opsiyon olarak ET verilerinin kullanılması: Bütün sistem ya da tek alanlar / istasyonlarda sulama süresininin uyumunu sağlamak için ET hava verilerinin ve hesaplamaların günlük olarak otomatik kaydı.
 Hava durumu verilerinin kaydı: Güncel ve eski hava durumu verilerinin saatlik, günlük, haftalık, yıllık kaydı  Sınırsız veri kaydı: Veriler merkezi kontrol bilgisayarına sınırsız kaydedilir.
 Masraflarda tasarruf: ET verilerine uyumlu sulama süresi ile sadece buharlaşmadan dolayı kaybolan su verilir. Bu tür etkili sulama yoluyla su israfı engellenir, pompa istasyonları korunur ve masraflar azalır.
 Rain Bucket: Tam bir ET hesaplaması için yere düşen yağmur miktarı daha sonraki gün ve günler için de göz önünde tutulur.

WS-PRO

GENEL ÖZELLİKLER

Alarm ikazı:
 Yağmurda
 Alçak ya da yüksek çevre sıcaklıklarında
 Kuvvetli rüzgarlarda
 Yağmur yoğunluğunda
 Yer sıcaklığında

Kullanıcı tarafından verilmiş olan değerler belirli zamanlarda aşılabilir.
 Otomatik Açma/Kapama- Hava istasyonları tarafından herhangi bir alarm durumu saptanırsa Rain Bird merkezi kontrol sistemi alanın tümü ya da bir bölümü için sulamayı devre dışı bırakır. Hava şartları öngörülen veriler için uygun duruma geldiğinde ise sistem yeniden otomatik olarak faaliyete geçer.
 Otomatik Ara verme/tekrar faaliyet – Meteorolojik istasyonlar tarafından herhangi bir alarm durumu saptanırsa merkezi kontrol sistemi alanın tümü ya da bir bölümü için sulamayı belirli bir süre için keser. Hava şartları öngörülen veriler için uygun duruma geldiğinde ise sistem yeniden otomatik olarak faaliyete geçer.
 Otomatik bilgilendirme – Alarm durumu meydana geldiğinde WS-PRO sizi merkezi bilgisayar aracılığı ile otomatik olarak bilgilendirir.
 Hava durumu verilerinin kaydı – Güncel ve eski hava durumu verilerinin saatlik, günlük, haftalık, yıllık kaydı