PE 100 BORULAR

Polietilen 100 (PE100) | Günümüzde bilinen en kuvvetli PE boru malzemesidir.

Açıklama

PE 100 POLİETİLEN BORULAR

Dünyamızdaki su kaynaklarından çıkan temiz suların üçte biri tüketiciye ulaşmadan boru sistemlerindeki sızıntılardan çevreye yayılmaktadır. Öte yandan, atık su sistemlerindeki sızıntılar çevre kirliliğine de yol açmaktadır. Bu, çatlama, kısaltma, ömür kısalığı gibi metal boru zayıflıkları plastik boru sistemlerine yönlenmeyi hızlandırmaktadır.

Geçmişte ağırlıklı olarak PVC, ABS, POLIASETAL ve POLIBITULEN hammaddeleri ile üretilen plastik esaslı boru sistemleri son yıllarda POLIETILEN teknolojisinde meydana gelen gelişmelere paralel olarak POLIETILEN sistemlere yönelmektedir.

Ve daha düşük çapta kullanımı yaygınlaştırmak için sürekli olarak yeni hammaddeler geliştirilmekte, diğer yandan teknolojideki gelişmelerle bu çabalar desteklenmektedir.

POLİETİLEN BORULARIN ÜSTÜNLÜKLERİ

 • Uzun Ömürlüdür
 • Esnektir
 • Hafiftir ve Kolay Birleştirilebilir
 • Anti-Korozyon Özelliklidir
 • Darbeye Dayanıklıdır
 • Temizlik ve Hijyen Özelliği vardır
 • Donmaya Karşı Dayanıklıdır
 • Ekonomiktir
 • Toprak yapısında bulunan ve aşındırma etkisi yapan zararlı maddelerden etkilenmezler. Bu nedenle katodik koruma yapılmasına gerek yoktur.
 • Polietilen 100 Boruların iç yüzey pürüzlülükleri düşük olduğu için projelendirme esnasında çap seçimi yapılırken önemli avantajlar sağlar.
 • PE Borular yeraltı hareketlerinden etkilenmezler, kırılma özellikleri yoktur.
 • Polietilen Boru suyun kokusunu ve tadını değiştirmez, bu nedenle sağlığa uygundur.
 • Bitki ve ağaç köklerinin polietilen boruların içine girmesi mümkün değildir.
 • PE 100 Borular Kimyasal maddelere karşı dirençlidir.

 

POLİETİLEN BORULARIN KULLANIM ALANLARI

 • Doğalgazın taşınmasında ve dağıtılmasında
 • İçme ve kullanma suyu şebekelerinde
 • Pis su ve kanalizasyon şebekelerinde
 • Tarımsal sulamada
 • Drenaj projelerinde
 • Geçici isale hatlarında
 • Spor sahalarının sulanmasında
 • Yangın söndürme sistemlerinde
 • Telekomünikasyon kablolama sistemlerinde
 • Tehlikeli atıkların taşınmasında
 • Denizcilik ve balıkçılıkta
 • Marinalarda
 • Güç ünitelerinde
 • Petrokimya sanayiinde
 • Çimento sanayiinde
 • Kimya endüstrisinde
 • Maden işletmelerinde

POLİETİLEN BORULARIN BOYUTLARI

Yüksek Yoğunluk Polietilen (YYPE) boruların yanında dairesel sarımlı Alçak Yoğunluk Polietilen (AYPE) borularda üretmektedir. Yumuşak polietilen boru olarak ta bilinen bu borular, TS418/2 Türk Standartlarına, DIN 8072, DIN 8073 ve pr EN 12201 standartlarına uygun olarak imal edilmektedir.

Alçak Yoğunluk Polietilen Boruların Kullanım Alanları

 • İçme suyu hatlarında
 • Tarımsal sulama sistemlerinde ve seralarda
 • Kimyasalların taşınmasında

Alçak Yoğunluk Polietilen Kangal Boruların Avantajları

 • Alçak Yoğunluk Polietilen borular Yüksek Yoğunluklu Polietilen borulara göre daha yumuşak olduklarından kanal içinde daha kolay döşenebilir ve daha dar çalışma alanlarında döşeme imkanı sağlar. Döşeme maliyetlerinin, düz borulara göre daha düşük olması nedeniyle dünyada ve ülkemizde kangal boruların kullanımı her geçen gün yaygınlaşmaktadır.
 • İstenen boru çapına bağlı olarak 50, 100 veya 150 m uzunluklarında üretilebildiklerinden daha az sayıda ekleme parçaları kullanılarak daha uzun mesafelerin eksiksiz ve kısa sürede döşemelerine imkan verir.
 • Borular esnek ve uzun olduklarından eskimiş veya hasar görmüş mevcut asbestli beton, pik, PVC veya çelik boru hatlarının içinden kanal kazısına ihtiyaç duymadan geçilerek hattın yenilenmesine imkan verir.
 • Ekleme işlemi olmaksızın deniz, göl ve dere altından geçiş yapılmasında kullanılırlar.
 • Boruların birleştirilmesinde gerekli ek sayısının az olması nedeniyle yerel basınç kayıpları daha düşük olacaktır.

PIPELIFE  üretmekte olduğu Alçak Yoğunluklu Polietilen boruların üretiminde PE 32 sınıfı (minimum gerekli dayanımı MRS = 3.2 MPa) hammadde kullanmaktadır.
Borular genellikle siyah hammaddeden üretilmekte olup malzeme içinde iyi bir şekilde dağılmış %2.5 oranında karbon siyahi içerdiğinden borunun güneş ışığına (UV) karşı korunma özelliği mükemmelleştirilmiştir.
PIPELIFE‘ in üretimini yaptığı PE yumuşak kangal boruların içme suyu ile temasında bir sakınca olmadığı Sağlık Bakanlığı’nca onaylanmıştır.

Alçak Yoğunluklu Polietilen kangal borularının yanında, resmi ve özel kurum ve kuruluşların içme suyu ve kanalizasyon sistemleri için gereksinim duyduğu Yüksek Yoğunluklu Polietilen borularını da üretmektedir.

Tüm dünyada içme suyu ve kanalizasyon sistemlerinde kullanımı hızla yaygınlaşan Yüksek Yoğunluklu Polietilen boruları TS 418, ISO 4427, pr EN 12202 ve ilgili diğer standartlara uygun olarak üretilmektedir.

Kullanıcı isteğine bağlı olarak PE 80 ve PE 100 sınıfı hammaddelerden üretilen PIPELIFE Yüksek Yoğunluklu Polietilen borular düz boylarda üretilebildiği gibi, Ø 125 mm’ye kadar olan borular kangal haline de getirilmektedir. Kangal borularda minimum kangal çapı, boru çapının en az 20 katı kadar olması gerekmektedir.

Polietilen Boruların Hammaddesi

Polietilen boruların üretiminde dünyanın saygın üreticileri tarafından üretilen üstünlüğü belgelenmiş hammaddeler kullanılmaktadır.

Özellikle doğalgaz ve basınçlı su borusu üretimi için özel olarak geliştirilen Yüksek Yoğunluklu PE 100 sınıfı hammaddeler günesin ultraviyole etkisine karsı boru performansını iyileştirmek üzere stabilize edilmiştir.

İçme suyu borularının üretiminde kullanılan tüm PE 63, PE 80 ve PE 100 sınıfı hammaddeler, Avrupa Topluluğu (EC) ve FDA,nın ilgili kurallarına uygun üretilmekte ve toksik içermeyen (non toxic) bir malzeme olup, ilgili hijyen testlerini sağlamaktadır.

Polietilen boruların üretiminde kullanılan PE 63, PE 80 ve PE 100 hammaddeleri aşağıdaki ortak özelliklere sahiptir.

 • Maksimum servis ömrünü garanti altına alan çok yüksek çevresel çatlak ilerleme (ESRC) direnci
 • Çok yüksek sürtünme direnci
 • Yüksek kimyasal direnç
 • Yüksek darbe dayanımları
 • Yüksek aşınma dayanımları
 • Mükemmel noktasal (point loading) ve sıkıştırma (squeeze off) performansları
 • Güneş ışığına karsı yüksek direnç