AKTÜATÖR VANA

Güç Kaynağı 230 V / 24 V (Modele göre değişiklik gösterir)
İlk açış zamanı > 6 dk
Kapanış /Açılış Zamanı ~ 3.5 dk.
Koruma Zamanı IP54
Max. Çevre Sıcaklığı 60 °C

Aktüatör doğrudan bir TEMPOWER Kolektörüne bağlanabilir. Diğer kolletörler için uygun adaptörler kullanılarak bağlanabilir.

Açıklama

Farklı oda sıcaklıkları kumanda edilmek istendiğinde oda termostatı üzerinden ayarlanan sıcaklığa göre kontrol ünitesi aktüatöre açma-kapama emri iletir. Aktüatör ise bu emri otomatik olarak yerine getiren motorlu bir vanadır.